Start

Velkommen hos Vagn Kjær-Hansen

Mit arbejdsliv:
Civilingeniør (E), politiker, webmaster og journalist.
Født 1960.
Uddannet fra DTU i 1987.

Kommunalbestyrelsesmedlem for SF i Brøndby siden 2006.
Udvalgsformand for Teknik og Miljø i Brøndby Kommune 2010-2021.
Dataanalytiker hos Gallup (og Research International) 2008-2010.
Webmaster i Forbrugerrådet 1998-2008.
Vurderingsformand i Hellerup 1991-2002.
Edb-chef hos EBA Research 1997-98.
Journalist mv. på Ingeniøren 1987-96.

Arbejde

Arbejde – ganske kort

Jeg er uddannet elektroingeniør fra DTU og har i mange år arbejdet med kommunikation. I dag bruger jeg meget af min tid på politik. Jeg blev medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune i 2006 og sidder som eneste SF-politiker. I årene 2010-21 var jeg formand for Teknik- og Miljøudvalget.

En af de vigtigste opgaver som politiker er at kommunikere med borgerne. Både at fortælle, hvad der foregår politisk og hvorfor – og ikke mindst at lytte til de kritiske røster og folk med fingeren på pulsen. Her har jeg stor glæde af min journalistiske erfaring og min lyst til at informere.

Jeg arbejdede i mange år som webmaster i Forbrugerrådet, hvor jeg var med til internettets rivende udvikling. Da jeg startede derinde i 1998 havde jeg ansvar for hele hjemmesiden og skrev alting selv i HTML – da jeg sluttede havde de to hjemmesider, to projektledere og tre programmører.

De første ni år af mit arbejdsliv var jeg journalist på fagbladet Ingeniøren, og dér fik jeg også lejlighed til at bruge det edb-tekniske fra min ingeniøruddannelse. For eksempel var jeg i 1994-95 med til at omlægge bladets produktion fra “gammeldags” sætteri ude i byen til egne PC’er med QuarkXpress og meget mere. I dag er den slags hverdagskost, og man kan kun grine af alle de begynderfejl vi lavede for over 25 år siden.

I årene 1991-2002 havde jeg et interessant bijob som vurderingsformand i Hellerup. I vurderingsrådene stod vi for de offentlige ejendomsvurderinger, og jeg så det som en af mine opgaver at forbedre kommunikationen til borgerne. Da vi så også fik lavet nogle vurderinger som kom tættere på virkeligheden, lykkedes det os at få mindsket antallet af klager. I 2002 nedlagde den borgerlige regering vurderingsrådene og satte embedsmændene til at lave nogle mindre grundige vurderinger i stedet. Siden gik vurderingerne helt i koks og er nu forsøgt genoplivet på en ny måde med nye problemer.
Jeg har i flere omgange efter 2002 siddet i vurderingsankenævnene på Vestegnen. Fra april 2019 sidder jeg i Landsskatteretten – med særligt henblik på klager over ejendomsvurderinger.

Mig

Privatlivets fred – et lille kig indenfor

Jeg har i mange år været engageret i politik som aktivt medlem af SF. Udover traditionel politik har jeg også været med til at arrangere en sommerferiehøjskole på Livø i Limfjorden med 2-3-4 årlige uger.

Noget af min fritid bruger jeg på musik (både lytte og spille lidt selv), og da jeg som husejer gerne vil gøre tingene selv tager det også noget tid.

Jeg har siden 2003 boet i Brøndby Strand, nær vandet og Strandparken. Min datter er 34 år og har sørget for at jeg nu har 3 dejlige børnebørn.

Som politiker må jeg naturligvis også være synlig på Fjæsbog:
Vagn Kjær-Hansen (SF)

Kontakt